Mechanik Mobilny

Miejsce pracy: Kraków, Katowice

CHRONO Flex to część Grupy Monnoyeur, w której skład wchodzi m.in. Bergerat Monnoyeur – jedyny autoryzowany dealer maszyn CATERPILLAR® w Polsce – najbardziej zaawansowanych technicznie i najnowocześniejszych maszyn budowlanych na świecie.
Firma CHRONO Flex, działająca od ponad 20 lat we Francji, dotarła do wiodącej pozycji na rynku w zakresie napraw hydraulicznych. Od roku działamy również na terenie Polski, zapewniając kompleksową i natychmiastową naprawę hydrauliczną na miejscu u Klienta. Staramy się dotrzeć w przeciągu godziny od zgłoszenia awarii!
W naszej firmie stawiamy na doskonałość operacyjną, rozwój pracowników oraz dobrą atmosferę w pracy. 

Masz szansę budować z nami organizację i  stworzyć znakomite miejsce pracy, zgrany zespół, uczyć się od najlepszych w branży, zdobywać kontakty i umiejętności swoich kolegów z Francji.

Dla nas Pracownik jest bardzo ważny.

Twój zakres obowiązków:

 • Naprawa i serwis węży hydraulicznych w maszynach budowlanych, ciężarówkach, maszynach przemysłowych
 • Dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług serwisowych
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji technicznych z zakresu obsługi produktu
 • Aktywne nawiązywanie współpracy i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami

Nasze wymagania:

 • Naprawa i serwis węży hydraulicznych w maszynach budowlanych, ciężarówkach, maszynach przemysłowych
 • Dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług serwisowych
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji technicznych z zakresu obsługi produktu
 • Aktywne nawiązywanie współpracy i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami

To oferujemy:

 • Możliwość rozwoju kompetencji oraz kariery zawodowej w spółce, współpracującej z liderami w branży maszyn budowlanych
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy: auto serwisowe, tel. komórkowy
 • Szkolenia techniczne i produktowe
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz motywacyjny system premiowy wypłacany co miesiąc
 • Szeroki pakiet benefitów – opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta lunchowa.

Administratorem danych osobowych jest Chrono Flex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w  Sękocinie Starym, Al. Krakowska 108,  („Administrator”). Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na w/w adres pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres rezygnacja@chronoflex.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu:

przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celu udziału w przyszłych procedurach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu 2 lat od dnia przesłania CV, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na takie przetwarzanie zgody, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie, ustalenie roszczeń.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.) w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. (tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez Panią/Pana tj. w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 1 k.p. oraz na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZESŁANIE CV

W dokumentach prosimy uwzględnić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego cv, przez Chrono Flex Poland Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych”.

Informujemy, że wyrażając powyższą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać lub zmienić zgodę, kierując informację o jej wycofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@chronoflex.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przesłanie do nas CV zawierającego dane w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 § 1  k.p. postrzegamy jako wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas tych danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 1. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest dokumentowanie i przechowywanie informacji w celu obrony przed roszczeniami pracownika lub dochodzenie, ustalenie roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1 p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania Pani/Pana kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji i rozpatrzenia Pani/Pana oferty.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są spółki z grupy Monnoyeur, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, a po tym okresie przez czas 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym brał Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.